Opleidingen

Gezien de snelheid van technische en organisatorische veranderingen is het belangrijk dat medewerkers hun kennis en kunde op peil houden. Mikrocentrum biedt een uitgebreid programma van praktijkgerichte cursussen. Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen gerelateerd aan Vision, Robotics & Motion.

 

Industriële automatisering

De basiscursus Industriële automatisering geeft u inzicht in systeemarchirectuur en leert u de basis van besturingstechnieken processen en meet- en regeltechnieken.

ROS-Industrial basis (Robot Operating System)

Tijdens de cursus ROS (Robot Operating System) gaat u kennis maken met de mogelijkheden van ROS-I.

Machineveiligheid ABC: machine veilig ontwerpen

De cursus Machineveiligheid: Machine veilig ontwerpen geeft u inzicht in de vertaling van de mechanische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Elektronica voor niet elektronici

Tijdens de cursus Elektronica voor niet elektronici leert u elektronische componenten de eigenschappen ervan en mogelijke foutsituaties te herkennen.

Machineveiligheid ABCD: specialist

De cursus machineveiligheid specialist is een volledige combinatie van vier modules op het gebied van machineveiligheid en CE-markering.

Applied mechatronics

De cursus Applied mechatronics leert u mechatronische systemen te begrijpen ontwerpen modelleren en zo optimaal mogelijk te realiseren.

Applied Mechatronics

This course will give you the insights to understand the essence and structure of mechatronics systems in practice.

Applied systems engineering

De cursus ‘Applied systems engineering’ laat u diverse methodes en aanpakken ervaren om problemen te analyseren te structureren en een goed overzicht te ontwikkelen!

Machineveiligheid B: risicobeoordeling en risicoreductie

De cursus Machineveiligheid B: risicobeoordeling en risicoreductie leert u effectief en efficiënt een risicobeoordeling bij machines uit te voeren.

Elektrische aandrijftechniek

De cursus Elektrische aandrijftechniek leert u de standaarden en toepassingen van elektrische mechanische en besturingstechnische eigenschappen.

Mechatronica

In de cursus Mechatronica legt u een basis op het gebied van besturingstechniek sensoriek en uitvoerorganen en leert u om te gaan met machinebesturingen.

ESD (Electro Static Discharge)

Met deze praktische ESD cursus kunt u alle ESD problematiek aan van achtergronden tot aan de normen. Inclusief certificering!

Elektrotechniek voor de industrie

De cursus Elektrotechniek voor de industrie helpt u de basiselementen van elektrotechniek zoals elektrisch schakelen te begrijpen en toe te passen.

Elektrotechnisch storing zoeken

In de cursus Elektrotechnisch storing zoeken legt u een basis op het gebied van elektrotechniek leert u schema’s lezen en meetmethodes toe te passen om storingen effectief te lijf te gaan.

ESD Hercertificering

De ESD hercertificering en opgefriscursus. Actuele kennis over ESD normen en richtlijnen meten en auditeren.

EMC met aarding en afscherming

De praktische cursus waarin u leert over de EMC fenomenen de EMC machine eisen en de EMC problematiek herkennen en voorkomen.

Industriële netwerken

De cursus Industriële Netwerken geeft u inzichten in netwerksystemen zoals Profibus CAN en Interbus.

Laser Safety

The course Laser safety gives you insight into the possible dangers of working with lasers. You will learn e.g. about technical and organizational measures that are necessary for a safe work space.

Laser Safety Officer

Is of wordt laserveiligheid uw zorg? Volg dan deze cursus waarbij u in slechts twee dagen wordt opgeleid als Laser Safety Officer. Deze cursus is in lijn met de internationale laserveiligheidsnorm IEC 60825 en de regelgeving met betrekking tot kunstmatige optische stralingsrichtlijn 2006/25/EC.

Laser Safety Officer

Is laser safety your concern or will it become your concern? This course will train you in just two days to act as a Laser Safety Officer. The course is in line with the International Laser Safety Standard IEC 60825 and the regulations relating to Artificial Optical Radiation Directive 2006/25 / EC.

Laserveiligheid

De cursus Laserveiligheid geeft u inzicht in de mogelijke gevaren van het werken met lasers. Zo leert u onder andere over de technische- en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor een veilige werkplek. Bovendien wordt er een goede basis gelegd voor het uitvoeren van risicoanalyses.

Machineveiligheid A: wet- en regelgeving (CE-markering)

De cursus Machineveiligheid A: wet- en regelgeving (CE-markering) geeft u in één dag een compleet overzicht van de Europese richtlijnen voor het veilig werken met machines.

Machineveiligheid ABD: veiligheidsbesturingen ontwerpen (PL en SIL)

De cursus Machineveiligheid ABD: veiligheidsbesturingen ontwerpen (PL en SIL) leert u deze normen en de machinerichtlijn praktisch toe te passen.

Machineveiligheid F: robotveiligheid

De verdiepingscursus Robotveiligheid geeft u inzicht in machineveiligheid voor robot- en geïntegreerde productiesystemen.

Advanced optics

Werkt u met optische instrumenten of bent u betrokken bij de ontwikkeling van optische systemen? Dan is kennis over onderwerpen als MTF polarisatie dubbele breking interferentie buiging van licht en aberraties onmisbaar. Met de cursus Advanced Optics legt u een stevige basis.

Machineveiligheid C: voor de constructeur

De cursus Machineveiligheid C: voor de constructeur helpt u een praktische vertaling te maken van mechanische veiligheidseisen en de Machinerichtlijn.

Machineveiligheid G: hijsen en heffen

Tijdens deze cursus staat het ontwerpen conform de CE-markeringsnormen op de hijs- en/of hefwerktuigen of hijsgereedschappen centraal.

Machineveiligheid D: PL en SIL

De cursus Machineveiligheid D: PL en SIL geeft u de handvatten om een systeem veilig te maken en te voldoen aan deze eisen.

Meet- en regeltechniek op HBO-niveau

Technici die op het gebied van Meet- en Regeltechniek complexere situaties optimaal willen realiseren.

Mechanische aandrijfsystemen in machine- en apparatenbouw

De cursus Mechanische aandrijfsystemen in machine- en apparatenbouw leert u een aandrijfsysteem te lay-outen. Het doel: uw aandrijftechnische toepassing optimaal te ontwikkelen en samen te stellen.

Meet- en regeltechniek (MBO)

De cursus Meet- en regeltechniek (MBO niveau) maakt u wegwijs in de grondbeginselen van dit vakgebied en leert u deze direct toe te passen.

Servotechniek

In de cursus Servotechniek leert u o.a. een geschikte motorreductor-selectie met bijbehorende besturing te maken.

TCP/IP

Met deze cursus verdiept u zich in TCP/IP toepassingen zoals: VPN VoiP draadloos Quallity of Service (QoS) en IPv6.