Vision, Robotics & Mechatronics

3 en 4 juni 2015  
NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven
09.00 tot 17.00 uur
Inschrijven bezoekers (gratis deelname)

Het volledige programma is tot stand gekomen in samenwerking met:

       RoboNED 350 x 96
                         
                   PCN nieuw logo verkleind